Mantelzorgmakelaar

Wie is de mantelzorgmakelaar?

De mantelzorgmakelaar is er voor u De mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers bij het uitzoeken van informatie en het oppakken van regeltaken. Deze taken kunnen zorg, wonen, welzijn, financiën en de combinatie werk/mantelzorg betreffen. Dit scheelt de mantelzorger veel tijd en ‘kopzorg’. Doel is het terugdringen of voorkomen van overbelasting. We moeten al zoveel en willen het graag…

Lees meer
Jeugdhulp

Welke zorg krijgt u vanuit de Jeugdwet

Voor kinderen en jongeren is er de jeugdwet. In deze wet is bijna alle zorg en ondersteuning geregeld voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. U vraagt deze zorg aan bij de gemeente waar uw kind woont. Wat niet onder Jeugdwet valt, wordt geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg of, in het…

Lees meer
Respijtzorg

Respijtzorg, wat is het?

Respijtzorg, wat is het? Respijtzorg is een vorm van mantelzorgondersteuning waarbij de mantelzorger ( tijdelijk) volledig ontlast wordt in de zorgtaken. U geeft de zorgtaken voor korte duur aan een ander. Er wordt gekeken waar verantwoorde zorg geboden wordt die u dierbare nodig heeft. Omdat mantelzorgers soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun…

Lees meer
Zelfstandig blijven wonen

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan onze maatschappij. Deze hulp wordt door uw gemeente aangeboden in de vorm van zorg in natura (ZIN) maar u kunt ook een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen zodat u deze…

Lees meer
PGB budget mantelzorgmakelaar

Persoonsgebonden budget (PGB)

Persoonsgebonden budget? Niet 1 2 3 geregeld… U zit in een situatie waarvoor u zorg of een voorziening nodig heeft. Vanuit de Wmo, Jeugdwet, WLZ of de zorgverzekeringswet. Dan kunt u een persoonsgebonden budget (PGB)  aanvragen. Maar wat houdt een PGB precies in? Het is de tegenhanger van zorgverstrekking in natura (ZIN) dus wanneer kiest…

Lees meer
Werk en mantelzorg

Werk en mantelzorg

De combinatie werk en mantelzorg is soms erg zwaar en intensief. U komt als mantelzorger in een situatie waar u met liefde voor uw dierbare wilt zorgen. Tegelijkertijd verwacht uw werkgever ook uw volledige inzet verwacht. Soms is deze combinatie, na verloop van tijd, gewoon teveel. U probeert alle ballen in de lucht te houden.…

Lees meer

Mantelzorger zijn overkomt je….

Mantelzorger zijn overkomt je, daar kies je niet zomaar voor! Soms gaat het geleidelijk en onverwacht. Het begint vaak met kleine taken die je van een dierbare overneemt: een boodschap halen voor je buurvrouw, het huis bijhouden van je alleenstaande vader of moeder, een telefoontje plegen voor een andere dierbare… het zijn zomaar enkele voorbeelden…

Lees meer