Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact met mij op en ik informeer u graag

Voor u als Werkgever

Mantelzorg en werk is een maatschappelijk thema dat niet meer weg te denken is in de werkomgeving. Vergrijzing en de groeiende participatiemaatschappij zijn enkele redenen waardoor mensen steeds vaker hun werk en mantelzorgtaken moeten combineren. Dit kan gevolgen hebben voor hun inzetbaarheid in uw bedrijf. 

Maar liefst 1 op de 5 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg taken. Als werkgever maakt u zich zorgen over het ziekteverzuim wat vaak kort- of langdurend een gevolg is door overbelasting van uw werknemen. En terecht want door de toenemende vergrijzing, bezuinigingen en transitie in de zorg wordt deze groep mantelzorgers steeds groter.

De toekomst zal een maatschappij laten zien waar netwerkondersteuning van groot belang is om de mantelzorgtaken voor een dierbare te verdelen. Helaas heeft niet iedereen een groot netwerk om zich heen en sommigen worden daardoor intensief belast. U kunt als werkgever een positieve bijdrage leveren aan deze maatschappelijke ontwikkeling.

  • Bijvoorbeeld door een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid neer te zetten in uw bedrijf. Preventief verzuimbeleid scheelt u namelijk aanzienlijk in de ziektekosten. 
  • Ook kunt u denken aan professionele ondersteuning voor uw overbelaste medewerker.

De mantelzorgmakelaar kan goede zorg organiseren en regeltaken uit handen nemen bij uw werknemer of de juiste handvaten hiervoor te geven. Zo heeft uw werknemer een contactpersoon die tijdelijke ondersteuning biedt om wegwijs te worden in het ingewikkeld zorglandschap.

Door de inzet van een mantelzorgmakelaar kan de balans tussen werk- en mantelzorg taken worden hersteld met als gevolg: gezonde, vitale, betrokken en productieve werknemers. 

Werk en mantelzorg: grijs ziekteverzuim

Grijs ziekteverzuim, we horen de term steeds vaker. Maar wat houdt dit in? Mantelzorgen en grijs ziekteverzuim zijn met elkaar verbonden.

Omdat werknemers vaker werk- en mantelzorg taken moeten combineren, kan dat gevolgen hebben voor hun inzetbaarheid in uw bedrijf. De 'regeltaken' en afspraken met behandelend artsen worden door de mantelzorgers meestal uitgevoerd onder werktijd. Omdat instanties en (huis) artsen vaak alleen tijdens kantoor uren bereikbaar zijn. Uw werknemer is dan niet ziek thuis maar de focus van deze mantelzorger ligt ook niet bij het werk. Dit noemen we grijs ziekteverzuim. 

U kunt niet om de veranderingen in onze participatie maatschappij heen. De toekomst zal meer (over) belaste medewerkers laten zien. Want de werkende mantelzorgers zullen steeds meer regel- en zorgtaken zelf moeten oppakken, met hun netwerk, omdat dit vanuit de overheid qua wetgeving wordt gestimuleerd. 

Voor u als werkgever is het belangrijk om mee te gaan in deze maatschappelijke ontwikkeling. U wilt uw personeel inzetbaar houden. Hoe kunt u deze werkende mantelzorgers zo goed mogelijk ontlasten zonder dat dit ten koste gaat van uw productie? Tijdelijke inzet van een mantelzorgmakelaar ( 5 a 10 uur) geeft uw werknemer ontlasting en rust zodat de focus weer op het werk komt te liggen. Zo bespaart u preventief hoge ziektekosten.

Wat kan een mantelzorgmakelaar voor u doen?

Om de werkende mantelzorgers te ondersteunen/ontlasten kan een beroep gedaan worden op de mantelzorgmakelaar. De inzet van de mantelzorgmakelaar zorgt voor een structurele verbetering van de (werk) situatie omdat de mantelzorger op vele gebieden wordt ontlast.  Zo kan uw medewerker de werktaken weer met volledige aandacht oppakken. U kunt blijven beschikken over de inzet en motivatie van deze mantelzorgende werknemer. En hoeft niet op verzuimregelingen terug te vallen. Of vervanging te regelen.

Daarnaast kunt u de mantelzorgmakelaar inzetten om 'knelpunten' inzichtelijk te maken. Bent u op de hoogte van de mantelzorgers op uw werkvloer?

  • Hoeveel mantelzorgers telt uw organisatie?
  • Weet u wie dit zijn?
  • Maken zij het bespreekbaar zodat er naar oplossingen kan worden gezocht? Of voelen zij zich schuldig/bezwaard waardoor hun reservetank leeg raakt en (langdurig) uitval op de loer ligt? 
  • Hoeveel productieverlies levert dat op?
  • Wat zijn de mogelijkheden om kosten te besparen door het initiëren van preventief beleid?

Wilt u preventief het ziekteverzuim aanpakken? Heeft u al eens overwogen om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te implementeren in uw bedrijf?  Als mantelzorgmakelaar kan ik u hierin ondersteunen. Zo zorgt u dat uw bedrijf toekomstbestendig is op het gebied van (grijs) ziekteverzuim. 

Wilt u weten wat ik voor uw medewerker(s) en uw bedrijf kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact met mij op en ik informeer u graag