Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact met mij op en ik informeer u graag

Samenwerking

Vele zorg professionals kunnen elkaar op diverse gebieden goed aanvullen zodat de ondersteuning en begeleiding van de overbelaste mantelzorger of zorgvrager optimaal wordt neergezet. Als mantelzorgmakelaar werk ik graag samen met zorgprofessionals vanuit andere disciplines. O.a.:

  • Dagbestedingslocaties
  • Huisartsen en POH
  • Casemanagers dementie
  • Sociale wijkteam
  • 1ste en 2de lijnszorg
  • Ergotherapeuten
  • Wmo consulenten

Deze groep professionals signaleert vaak als eerste de overbelasting bij de klant. En de oplossing is meestal niet 1 2 3 geregeld omdat er in veel situaties ondersteuning nodig is vanuit meerdere invalshoeken.

De mantelzorgmakelaar kan in bepaalde situaties een goede aanvulling zijn om de klant te ontlasten. M.n. als de overbelasting te maken heeft met een ziekte/beperking waarvoor men goede zorg wil regelen, hetzij voor zichzelf of een dierbare. De wet- en regelgeving is ingewikkeld en iedere professional heeft zijn eigen specialisatie waardoor we beperkt op de hoogte zijn van alle wet- en regelgeving.

Mijn expertise ligt bij de Wmo en Wlz. Het regelen van een persoonsgebonden budget is daarbij een specialisatie..

Samen hebben we 1 doel en dat is de klant ontlasten en opnieuw in zijn kracht zetten zodat hij/zij op de been blijft. Zo kunnen verschillende disciplines een mooie aanvulling op elkaar zijn.

Wat kan ik betekenen?

Als mantelzorgmakelaar sta ik naast de klant en bied op deze wijze directe ondersteuning/begeleiding. In onze huidige participatiemaatschappij wordt veel van mensen en hun netwerk verwacht maar niet iedereen heeft de energie of het netwerk om dit te organiseren. In dat geval kan ik een mooie aanvulling zijn op andere professionals.

Zo kan ik voor uw klant de juiste informatie zoeken omdat de ingewikkelde wegen van het zorglandschap mij bekend zijn, m.n. op gebied van Wmo, Wlz, Zorgverzekeringswet en Jeugdwet. Dit scheelt de klant veel tijd en zo nodig kan ik daarna samen met de klant regeltaken voor goede zorg en ondersteuning oppakken of zelfs tijdelijk uit handen nemen.

Heeft u vragen of wilt u met mij samenwerken zodat uw klant zelfredzaam blijft en zelfstandig in onze maatschappij kan  blijven functioneren?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op zodat we kunnen overleggen wat ik kan betekenen.

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact met mij op en ik informeer u graag