Welke zorg krijgt u vanuit de Jeugdwet

Voor kinderen en jongeren is er de jeugdwet. In deze wet is bijna alle zorg en ondersteuning geregeld voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. U vraagt deze zorg aan bij de gemeente waar uw kind woont. Wat niet onder Jeugdwet valt, wordt geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg of, in het geval van hulpmiddelen, vanuit de WMO.

Welke jeugdhulp valt onder de Jeugdwet?

De jeugdwet is er voor jongeren onder de 18 jaar en deze ondersteuning kunt u bij de gemeente, waar uw kind woont, aanvragen. Maar welke hulp is er eigenlijk mogelijk om uw kind verder te helpen?

 • Begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel)
 • Begeleiding in een groep (zoals dagbesteding)
 • Logeeropvang (gemeenten noemen dit respijtzorg)
 • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en aankleden
 • Ondersteuning bij de opvoeding
 • Behandeling voor kinderen met een verstandelijke beperking

Alle vormen van jeugdhulp zijn mogelijk als zorg in natura (ZIN). Dit is door de gemeente gecontracteerde zorg. Een aantal vormen is ook mogelijk met een PGB ( persoonsgebonden budget) zoals persoonlijke verzorging, persoonlijke begeleiding en logeeropvang. Met dit budget kunt u zelf de juiste zorg inkopen.

Welke jeugdhulp (jeugdzorg) is er voor mijn kind beschikbaar?

Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin.

Direct hulp

Als de situatie bedreigend is en direct hulp nodig is, kunt u dat melden bij Veilig Thuis: 0800-2000. Melden kan anoniem. U kunt ook advies vragen aan de Kindertelefoon.

Jeugdhulp aan huis

Bij ambulante jeugdhulp ontvangt u thuis hulp als er problemen zijn in het gezin. Bijvoorbeeld als er ruzie is tussen kinderen en ouders. Of als kinderen spijbelen of licht depressief zijn.

Jeugd-GGZ

De jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychische problemen, zoals angsten en piekeren. Voor hulp is een verwijzing nodig van:

 • een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente, zoals het lokale (wijk)team of het Centrum voor Jeugd en Gezin;
 • de huisarts;
 • de medisch specialist;
 • de jeugdarts.

Verblijf in een jeugdinstelling

Bij deze vorm van jeugdhulp verblijven jeugdigen op vrijwillige of gedwongen basis, (tijdelijk) in een jeugdinstelling. Het gaat om jeugdigen met uiteenlopende problemen.

Jeugdzorg voor jongeren met een beperking

De groep jeugd met een beperking is heel divers. Het gaat om kinderen en jongeren met een:

 • (licht) verstandelijke beperking;
 • lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel, NAH);
 • somatische aandoening, bijvoorbeeld een chronische ziekte;
 • psychiatrische aandoening, bijvoorbeeld autisme.

Jeugdzorg voor jongeren met ernstige beperkingen

De zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt onder de Wet langdurige zorg (WLZ). Het gaat om kinderen die blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) valt onder de WLZ. Voor deze zorg is een WLZ indicatie nodig.

Zorg voor ernstig zieke kinderen

Bij ernstig zieke kinderen zijn de problemen erg complex. Zij hebben een intensieve zorgvraag. Heeft u vragen over de intensieve verzorging van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Juiste Loket. Deskundigen bieden maatwerk en beantwoorden vragen. Bijvoorbeeld of een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ) mogelijk is voor uw kind. Of als u wilt weten bij welke instanties u moet zijn.

Ondertoezichtstelling en voogdij

Ondertoezichtstelling en voogdij zijn jeugdbeschermingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn alleen mogelijk na een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en een beslissing van de kinderrechter. Een gecertificeerde instelling voert de maatregel uit.

Jeugdreclassering

Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de politie of leerplichtambtenaar. Zij krijgen een persoonlijk begeleidingsplan. Alleen kinderrechters, het openbaar ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de justitiële jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering opleggen.

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen?

Heeft u hulp of ondersteuning nodig in de zoektocht naar de juiste zorg? Zoekt u iemand die naast u staat in deze moeilijke periode? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Met vriendelijke warme groet,

Ingeborg Franx

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.